Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Milieu

Milieu

Dagelijks worden we om de oren geslagen met doemscenario’s over het milieu, en de impact van de mens op het milieu.

Terwijl de wetenschap zelf geen overeenstemming bereikt over de invloed die de mens heeft op de klimaatsverandering, is het wel duidelijk dat een aantal maatregelen ook goed zijn voor de geldbeugel. Daarom stellen we volgende maatregelen voor :

Een Led lamp is 80 % zuiniger dan een standaard lamp. Als we alle traditionele huishoudelijke verlichting in Ham vervangen door Led verlichting, dan kan de Hammenaar een besparing realiseren van 80% op zijn verlichtingsfactuur. Daarom stellen we een inruilactie voor lampen voor. Als we in ieder huishouden 10 lampen inruilen, kost dit de gemeente 200.000 euro, dit is ongeveer het bedrag aan zitpenningen van de gemeenteraad over een hele legislatuur.

Betaalbaar, beter voor het milieu, en beter voor de geldbeugel.

Een andere voorname bron van energie- en geldverlies is het gebrek aan isolatie. Echter, voor veel mensen is de drempel, en de kost, te hoog om zelf op zoek te gaan naar de mogelijkheden die de markt biedt.

We stellen daarom een isolatieloket voor op de technische dienst.

Een ambtenaar wordt opgeleid om een degelijke inschatting te maken van de isolatiemogelijkheden van een woning, daarbij gesteund door de medewerkers van HABER, de intergemeentelijke samenwerking tussen Ham en Beringen.

Verder organiseert de gemeente een isolatiepool, waarop aannemers kunnen intekenen om isolatie te plaatsen aan een vast tarief per vierkante meter.

Als de ambtenaar een dossier goedkeurt, dan kan een aannemer uit de pool aangeduid worden om de werken uit te voeren.

Een financieel plan wordt uitgewerkt tussen de gemeente, de banken en de bewoner of eigenaar van de woning, waarbij de aanvrager op lange termijn interestloos de kost van de isolatie kan aflossen.

Deze bovenstaande maatregelen brengen een onmiddellijke besparing op voor de Hammenaren, en voor het milieu.

Op het vlak van dierenbescherming moet voor Vlaams Belang Ham de participatie in de tijdelijke slachtvloer van Beringen moet opgezegd worden. Het is geen kerntaak van het gemeentebestuur om onverdoofd religieus slachten te vergemakkelijken. Deze barbaarse gewoonte strookt niet met de waarden en normen die we hanteren inzake dierenbescherming.

Verder zijn we van oordeel dat zorg voor milieu en financiële besparing hand in hand kunnen gaan. We zouden een doorlichting organiseren op alle vlakken, om na te gaan hoe kosten kunnen bespaard worden door milieuvriendelijke maatregelen in te voeren. Zo zou men bvb op het recyclagepark de bezoekers de keuze kunnen geven of ze hun wegingen en afrekening per mail wil. Zo bespaart men een hoop papiertjes die men doorgaans niet nodig heeft.