Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Inschrijvingsstop voor niet-EU burgers

Inschrijvingsstop voor niet-EU burgers

Wij zijn ervan overtuigd dat een harmonieuze maatschappij de sleutel is tot persoonlijk en gemeenschappelijk succes.

De uitdagingen van de 21e eeuw, de globalisering, de digitalisering, de vervreemding en de verharding van de maatschappij vragen een sterk sociaal vangnet, een weefsel, dat iedereen, jong en oud, helpt om met deze uitdagingen om te gaan.

Hoe bekomt men een hechte, inclusieve gemeenschap ?

Vanuit onze eigenheid als Hammenaren, onze identiteit als Vlamingen, is het belangrijk dat nieuwkomers weten waar ze aan toe zijn als ze zich in Ham willen vestigen. Onze gemeenschappelijke en heersende waarden en normen moeten de leidraad vormen voor nieuwe Hammenaren, zodat duidelijk is wat maatschappelijk aanvaardbaar is, en wat niet, en hoe wij, Vlamingen, omgaan met elkaar, en met elkaars verschillen.

Daartoe stellen we voor een inschrijvingsstop in te voeren voor niet EU burgers, en dit voor een periode van minstens één legislatuur. Dit biedt ons de mogelijkheid om samen, de hele gemeenschap, te bepalen waar we als gemeenschap naartoe willen. We bepalen zo wat onze gemeenschappelijke waarden en normen zijn, en waaraan nieuwkomers zich moeten schikken. Op termijn bepalen we een quota, per nationaliteit, over hoeveel nieuwkomers we als gemeenschap kunnen integreren per jaar.

Het heeft immers weinig positief effect dat een bepaalde bevolkingsgroep de sociale mix dermate verstoort, door in te grote aantallen aanwezig te zijn.

Nieuwe Hammenaren, ongeacht van waar ze komen, worden op een onthaaldag actief begeleid naar de verenigingen die het meest aansluiten bij hun interesses. Daarbij worden anderstalige nieuwkomers actief aangespoord zich aan te sluiten bij een aantal verenigingen, om zo sneller het Nederlands te kunnen leren, en waarbij een bijkomstig opvolgingstraject opgezet wordt voor alle leden van het nieuwe gezin.