Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Burger en politiek

Burger en politiek

Het Vlaams Belang is van mening dat de burger meer in contact moet komen met gemeentepolitiek.

Er worden immers beslissingen genomen die rechtstreeks invloed hebben op iedere inwoner van onze gemeente.

Daarom stelt het Vlaams Belang voor dat de burger geraadpleegd wordt bij beslissingen die een dermate grote invloed hebben, dat die, eens genomen, haast niet teruggedraaid kan worden.

Denk daarbij aan een eventuele fusie van de gemeente met een buurgemeente, of het uitreiken van stedebouwkundige vergunningen voor nieuwe Ceveso bedrijven, afvalverwerkingsovens, windmolens, gevangenissen of gebedshuizen, of de participatie in de tijdelijke slachtvloer in Beringen.

Dergelijke raadplegingen zouden om het jaar kunnen plaatsvinden, waarbij de kosten worden gedragen door de aanvragers van de vergunning, of de gemeente voor maatschappelijk relevante materie.

De raadpleging op zich zou op een efficiƫnte, moderne en flexibele manier kunnen gebeuren, met behulp van de elektronische identiteitskaart.

Verder is het Vlaams Belang van oordeel dat er meer interactie moet komen tussen politiek en burger. Zo zou de jaarlijkse nieuwjaarsborrel gecombineerd kunnen worden met een debat over het afgelopen (werk)jaar, in plaats van de huidige goed-nieuws-show die nu jaarlijks wordt opgevoerd.

Politiek moet dichter bij de burger gebracht worden, zo zou het mogelijk moeten zijn om de politieke partijen een plaats te geven op de openstraat dag, niet enkel om een politieke boodschap over te brengen, maar om iedereen de gelegenheid te geven de politiek te leren kennen in een sfeer buiten verkiezingen.