Word Lid
menu
Word Lid

Lijsttrekker

Michel Moreels

Beste bezoeker,

laat me me even voorstellen.

Ik ben Michel, een geboren en getogen Vlaamse Brusselaar, waar ik vanop de eerste rij de 'Belgische evenwichten' en de verrijking van de ongebreidelde migratie kon meemaken.

Gehuwd op 21 jaar, ben ik met mijn echtgenote Veerle in Mechelen beland.

Na een 14-tal jaar in Mechelen gewoond te hebben, zijn we naar Kwaadmechelen verhuisd.

De mooie, aangename omgeving heeft ons over de streep getrokken om hier ons leven verder uit te bouwen, samen met onze oudste zoon.

Onze jongste zoon is hier geboren, en geniet volop van al wat Ham te bieden heeft.

Als vader van twee kinderen ben ik blij hier te mogen wonen, deel te nemen aan de lokale activiteiten, en probeer ik samen met mijn fantastisch vrouwtje Veerle een mooie toekomst te bezorgen voor onze kinderen.

Deze zonnige toekomst wordt overschaduwd door grijze donderwolken. In de nabije en verre toekomst ziet de demografische situatie in Ham, Vlaanderen en bij uitbreiding Europa, er niet goed uit. Prognoses stellen dat de bevolking op het Afrikaans continent verdubbelt tegen 2050, naar 2,4 miljard mensen.

Het continent dat zichzelf nu niet kan voeden, zal twee maal zoveel hongerigen kennen. Iedereen weet dat tientallen miljoenen in hongersnood en zonder toekomst, de lange reis naar Europa zullen wagen. Met deze massa mensen komt ook een heel andere cultuur mee, met gebruiken en gewoontes die niet stroken met onze eigen waarden en normen.

Onze huidige gemeentepolitiek is daar niet tegen opgewassen, en momenteel totaal onvoorbereid.

Indien de federale staat ons oplegt een 500 tal migranten op te nemen, dan hebben we in Ham geen plan van aanpak, geen inburgeringstraject, geen idee van welke bijkomende verplichtingen we de nieuwkomers kunnen opleggen voordat ze toegang krijgen tot onze sociale woningen en uitkeringen.

De komende gemeenteraadsverkiezingen gaan niet enkel om betere wegen, veiligere fietspaden, meer groen, minder belastingen en beter bestuur. Wie kan daar nu tegen zijn ? Wij niet, in ieder geval.

Waar het nu om gaat is beslissingen nemen, die bepalen hoe onze gemeente er binnen 15, 20 en 30 jaar zal uitzien.

Dat is aan gemeentepolitiek doen. Verder kijken dan de komende 6 jaar, en de toekomst verzekeren voor de Hamse burgers, onze kinderen en kleinkinderen.

Daarom doen we aan gemeentepolitiek, en daarom vraag ik u, stem Vlaams Belang op 14 oktober.

Eerst ONZE mensen !

Michel

PS : bekijk alvast ons programma, waar de hoekstenen voor een bestuur op lange termijn gebaseerd zijn op bindende referenda, quota voor migranten , en een degelijk integratiebeleid worden toegelicht. Op korte termijn hebben we plannen voor sociale en veilige buurten, ontwikkeling van onze jeugd, en het verhogen van de participatie tussen burger en politiek.