Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang tevreden: Limburgse mijnwerkers krijgen eindelijk hun beloofde pensioen.

Vlaams Belang tevreden: Limburgse mijnwerkers krijgen eindelijk hun beloofde pensioen.
Provinciaal @ Vlaams Belang

De federale Kamer heeft de aanpassing van de berekeningswijze van het pensioensupplement voor de ondergrondse mijnwerkers goedgekeurd. Enkel de Open VLD, MR en de onafhankelijk zetelende Jean-Marie Dedecker stemden tegen het voorstel dat de ondergrondse mijnwerkers finaal het pensioen toekent zoals het hen in het verleden beloofd werd. Ook de NVA dat steunde het voorstel niet ten volle met een diffuse stemhouding.

Nadat het Vlaams Belang als eerste een wetsvoorstel ter zake indiende vond een breed gedragen consensustekst van verschillende partijen een meerderheid die ervoor zorgt dat het zogenaamde pensioensupplement van de mijnwerkers niet langer berekend zal worden op basis van een onrealistisch forfait uit de jaren vóór 1955. Voortaan zal dit gebaseerd zijn op een representatief forfait op het einde van de mijnwerkersloopbaan. Bijkomend werd er een correctie tot tien jaar terug in de tijd bedongen.

Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Frank Troosters is blij dat het lange en schitterende werk dat de Limburgse mijnwerkers leverden om hun zaak te bepleiten finaal vruchten heeft afgeworpen. Samen met mijn Limburgse Vlaams Belang collega’s zijn wij fier dat we mee gerechtigheid hebben kunnen laten geschieden en onze helden van het Kempisch bekken eindelijk datgene geven waar ze recht op hebben. De pensioenbeloften die in het verleden aan de mijnwerkers gedaan werden moeten nageleefd worden, dat is een kwestie van politieke geloofwaardigheid. Welk vertrouwen kunnen burgers nog in een overheid hebben die zijn beloften niet nakomt? Het nakomen van gemaakte beloften, geloofwaardigheid en vertrouwen zijn voor het Vlaams Belang alvast geen holle woorden!