menu
Word Lid
Plaats het belang van de gemeenschap centraal !

Beste lezer,

indien je van Ham of omstreken bent, heb je zeker al gehoord van de petitie van de Kattestraat.

Kort samengevat kampen ze in de straat met wateroverlast bij hevige regenbuien, en uitval van zonnepanelen bij mooi weer.

Het nieuws van een mogelijke verkaveling in een achterliggend gebied zette heel wat emoties op gang.

Onderhoud met de burgemeester en schepen brachten geen soelaas.

De buurt contacteerde de oppositiepartijen van Ham, en ook wij gingen luisteren naar de grieven van de bewoners.

Er valt veel te zeggen over de manier waarop er verkaveld wordt in Vlaanderen, maar voor ons zijn de problemen met de openbare nutsvoorzieningen pertinenter dan het feit of er al dan niet een nieuwe verkaveling komt, en hoe die eruit ziet.

Tijdens onderzoek voor dit specifiek geval, stootten we op een aantal merkwaardige vaststellingen :

  • Rioleringen worden niet preventief gereinigd en geïnspecteerd
  • Er bestaan computermodellen die de belasting en overstroming van de riolering weergeven (Pluviale overstromingskaarten), die door Fluvius aangeleverd worden. Deze zijn niet publiekelijk toegankelijk, maar zijn in het omgevingsloket beschikbaar.
  • Het minstens twee jaar duurt tussen de vaststelling dat het net overbelast wordt door zonnepanelen, en het plaatsen van een nieuwe kast in de straat.
  • Het noodzakelijk is dat bij dergelijke overlast steeds melding gemaakt wordt bij de gemeente.

Tijdens de gemeenteraad van begin juni besloot de rest van de oppositie een vraag in te dienen rond de situatie van de Kattestraat. Hier hebben ze nagelaten ons te betrekken, wat hun volste recht is.

Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie dienden we (Vlaams Belang Ham) een reeks voorstellen in die het mogelijk moeten maken voor leken om over alle informatie te beschikken omtrent de gevolgen van een nieuwe verkaveling. De voorstellen werden afzonderlijk ter stemming voorgelegd, zodat één onderdeel geen excuus kan zijn om het geheel te verwerpen.

Enkel het Vlaams Belang stemde voor alle punten, meerderheid en oppositie, die diezelfde maand nog 'vragen' gesteld had, stemden tegen .

De bewoners van de Kattestraat die aanwezig waren in de raadszaal tijdens de stemming hebben nu eerste hand kunnen zien hoe het cordon in zijn werk gaat, en dat politieke belangen of dictaten primeren op het bieden van oplossingen.

Lees de voorstellen in bijlage.

Heb je nog vragen hierover, contacteer ons dan via het contactformulier.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF