Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Limburger wacht het langst op sociale woning!

Limburger wacht het langst op sociale woning!
Provinciaal @ Vlaams Belang

Vandaag lezen we dat Limburg het langst wacht op een sociale woning: gemiddeld 4,4 jaar. In Alken staan kandidaat-huurders zelfs 8,45 jaar op een wachtlijst!

Uit cijfers blijkt dat ‘onze mensen’ in deze vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Denken we maar aan de disproportionele toewijzing van sociale woningen aan niet-Europese vreemdelingen.
Voor het Vlaams Belang was, is en blijft dit toewijzingsbeleid onaanvaardbaar. Onze mensen moeten terug op de eerste plaats komen! Vandaar dat onze partij in 2018 een voorstel indiende waarbij een immigrant zich pas kandidaat kan stellen voor een sociale woning wanneer hij ten minste zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven heeft en ten minste gedurende drie jaar daarvan een inkomen uit arbeid heeft gehad en sociale zekerheidsbijdragen betaald heeft.

Provinciaal secretaris Limburg

Bart Lindelauf