Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeenteraad 7 februari 2019

Gemeenteraad 7 februari 2019
Lokaal @ Vlaams Belang

Onze eerste gemeenteraad zit erop.

De zeer uitgebreide agenda met een hele reeks aanduidingen voor adviesraden werd afgehandeld op een 3 tal uur.

Onze belangrijkste tussenkomst kwam op punt 3 van de agenda : POLITIEVERORDENING BETREFFENDE CLUBHUIZEN VAN MOTORCLUBS (lees de details hieronder).

Onze twee ingediende vragen werden op het einde van de zitting behandeld.

De eerste vraag ging om het incident aan De Zille na de fuif op 4 november, waar een jonge dame bewusteloos geslagen is aan de bushalte, door een andere fuifganger. De burgemeester gaf toe dat de dader niet is aangehouden, en dat de security die tussen beide kwam, dat eigenlijk niet mag doen op het openbaar domein. Indien de politie-antenne bemand was, had men deze vechtpartij sneller onder controle kunnen krijgen, de dader misschien kunnen oppakken, en kunnen voorkomen dat de jonge dame een kwartier bewusteloos op de grond had gelegen.

Onze tweede vraag werd ingediend naar aanleiding van de transmigranten die uit een vrachtwagen sprongen op de snelwegparking in Tessenderlo.

Van de 18 verstekelingen zijn er 11 opgepakt, waarvan 2 op Hams grondgebied. Later is een jonge man (een onderdaan van Eritrea) opgepakt in Beringen, omdat die zich agressief gedroeg. Hij bleek minderjarig te zijn, en moest worden vrijgelaten.

Ongeveer de helft van de verstekelingen loopt dus waarschijnlijk nog rond op Belgisch grondgebied, de anderen zijn overgedragen aan de Federale Politie in Hasselt, die ze heeft overgedragen aan Dienst Vreemdelingen Zaken.

Onze eerste gemeenteraad was voor ons een succes, en een leerrijke ervaring. We weten alvast dat er bij de stemming geen tijd is voor overleg, waardoor we duidelijker op voorhand zullen afspreken hoe we zullen stemmen .

We kijken alvast uit naar de volgende gemeenteraad.

Ttussenkomst  punt 3  : POLITIEVERORDENING BETREFFENDE CLUBHUIZEN VAN MOTORCLUBS

Er werd door de meerderheid een politieverordening goedgekeurd rond de 'bestuurlijke handhaving' voor motorclubs. Deze heeft als doel criminele motorbendes te ontmoedigen zich in de gemeente te vestigen door clubhuizen, uitbaters en leden onder streng administratief toezicht te plaatsen.

We stelden (en stellen ons nog steeds) vragen omtrent de gehanteerde definities .

  • Motorclub : club voor motorliefhebbers
  • Clubhuis : een inrichting waar leden (en sympathisanten) van een motorclub regelmatig bijeenkomsten houden en waar al dan niet de symbolen van de club duidelijk worden tentoongesteld (foto’s, clubemblemen,…).

Dit betekent dus letterlijk dat je zelfs geen motorfiets moet hebben om als liefhebber bestempeld te worden, en dat iedere garage, tuinhuis of 'mancave' aanzien zou kunnen worden als een clubhuis.

Nochtans bestaat er een internationale definitie van 'criminele motorbende', en bestaat er  een cel van de gerechtelijke politie (de cel HighSider) die zich bezig houdt met deze criminele motorbendes.

Het was dan ook onze vraag om specifiek op te nemen dat de cel HighSider van de gerechtelijke politie zou geconsulteerd worden bij het bepalen of een club al dan niet onder deze verordening zou moeten vallen.

Waar we ons vooral zorgen om maken is dat deze verordening onterecht gebruikt zou kunnen worden om onschuldige vriendenclubjes te viseren.