menu
Word Lid
De fusie Ham - Tessenderlo, wat wij ervan denken

Beste lezer,

het is inmiddels een tijdje geleden dat er een nieuw artikel is verschenen op deze webstek.

Ondanks de stilte hier, heb je ongetwijfeld gemerkt dat we nog zeer actief zijn op sociale media, waar we onze lokale acties en standpunten in de verf zetten.

Wat nu met de fusie, wat denken wij ?

Het is van bij de aanvang van het traject ons standpunt geweest dat een fusie enkel zin heeft indien de burgers van de beide gemeenten er beter van worden.

Wij houden vast aan dat uitgangspunt, en doen dat nog steeds.

Hoe ver staat het met de fusie ?

Wel, wij hebben de indruk dat het bestuur en de beide organisaties vooral bezig zijn met... het bestuur en de organisatie.

Er is allerhande overleg rond een nieuw organigram, het koppelen van informaticasystemen en natuurlijk, niet te vergeten, de nieuwe naam van de gemeente.

We begrijpen dat het eerste voor het personeel heel belangrijk is, en dat een dergelijke fusie, zoals bij een privaat bedrijf, de nodige argwaan met zich mee brengt.

Het tweede is een organisatorisch vraagstuk, waar inderdaad best op tijd mee begonnen wordt om een goed functionerend overheidsapparaat te waarborgen.

Het derde zou echter het sluitstuk moeten zijn van een visie voor onze nieuwe gemeente, en die ontbreekt.

Herhaaldelijk heeft onze fractie gevraagd naar concrete gevolgen voor de bevolking.

Denk bijvoorbeeld aan het verhuur van culturele infrastructuur, zoals de feestzalen.

Belangrijker nog is wat er zal gebeuren met de tarieven voor officiële documenten, belastingen, zoals onroerende voorheffing, of de belasting op bedrijfsvesting.

Indien je op 2 januari 2025 een identiteitskaart aanvraagt, hoeveel gaat dat kosten ?

En daar wringt het schoentje

Op het einde van dit jaar (december 2023) worden de beide gemeenteraden gevraagd een definitieve goedkeuring te geven voor de fusie.

Het lijkt erop dat het enige dat we met zekerheid zullen weten is wat de naam van de nieuwe gemeente zal zijn.

Hoeveel belastingen we zullen moeten betalen, hoe het personeelsbestand eruit zal zien, waar de diensten gevestigd zullen zijn, hoe bereikbaar de diensten zullen zijn, wie verantwoordelijk is voor de riolering,... kortom, alles wat ons dagelijks leven als inwoner van de nieuwe gemeente direct beïnvloedt, daar is geen zicht op.

Wat gaan we dan doen ?

Indien er geen afdoende antwoord komt op de verzuchtingen en vragen die we al meer dan een jaar formuleren, dan kunnen we niet anders dan tegen deze fusie stemmen.

Niet omdat we principieel tegen een fusie zijn, maar omdat we geen blanco cheque, of onvoorwaardelijke goedkeuring, willen geven aan een toekomstig bestuur.

We blijven dus ijveren voor een fusie waarbij in eerste plaats de burger van zowel Ham als Tessenderlo beter van wordt.

Heb je nog vragen over dit artikel, onze standpunten of andere onderwerpen, contacteer ons via het contactformulier, en we nemen zo snel mogelijk contact op.


PS : de afbeelding bij dit artikel komt van de fusiesite  https://www.fusiehamtessenderl... en blijft hun eigendom

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF